งานสัมมนา ย้อนกลับ
พืชพลังงานทดแทนกับอนาคตเศรษฐกิจไทย
19 พ.ย. 2558

ชื่องาน :พืชพลังงานทดแทนกับอนาคตเศรษฐกิจไทย

ลักษณะงาน :งานสัมมนา เพื่อให้ความรู้และแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินประเภทที่ดินว่าง
เวลา และ สถานที่ :    วันที่ 9 กรกฎาคม 2551
เวลา 8.00 - 17.00 น.
ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
วัตถุประสงค์ :   
1.สร้างแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินประเภทที่ดินว่าง/เกษตรกรรม
2.นำพืชเศรษฐกิจมาใช้เป้นพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา :    จำนวน 400 ท่าน
วิทยากรภายในงาน :   
1.ฯพณฯ ดร.อำพล  เสนาณรงค องคมนตรี
2.ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ  นวรัตน์
3.นาย อนันต์  ภู่สิทธิกุล
เป็นต้น

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท