งานสัมมนา ย้อนกลับ
สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข
19 พ.ย. 2558

งานโครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข”
ชื่องาน :    สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข
ลักษณะงาน :จัดงานประกวดวงดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปี่ที่ 1-6 จากสถาบันการศึกษาในเขต

พื้นที่ภาคใต้

เวลา และ สถานที่ :
1.ประกวดรอบคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม 2551 ณ อาคาร ซาวีโอ โรงเรียนแสงทองวิทยา  อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา
2.รอบชิงชนะเลิศวันที่ 5 เมายน 2551 ณ ห้องแกรนต์บอลรูม ชั้น8 ศูนย์การค้าลีการ์เด้นส์พลาซ่า อำเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์ :    
1.เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.เพื่อสร้างแรงกระตุ้นต่อสังคมเยาวชนในการแสดงออกด้วยวิธีที่ถูกต้องและสร้างสรรค์
3.เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมายั่วยุต่างๆ
4.เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาดนตรีเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือประกอบเป็นวิชาชีพ

ได้อย่างเหมาะสม
5.เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจหี้ความรู้สำนึกในความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ให้เกิดความรักต่อท้องถิ่น ไม่ก่อให้

เกิดปัญหาแก่สังคม
6.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมามอบให้เป็นทุนการศึกษาและนำไปพัฒนาค่ายฝึกอบรมเยาวชนจาก 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้
วงดนครีที่เข้าร่วมประกวด     10 ทีม
ผู้เข้าร่วมงาน:    จำนวน 800-900 ท่าน
ผุ้มีเกียรติภายในงาน :    กลุ่มศิลปินจาก ค่าย Vespa Music
เป็นต้น

ปันน้ำใจ-สานฝันต้นกล้า...สู่ดวงดาว
 

 

“แม้เราต้องการสร้างชื่อเสียงให้บริษัทด้วยการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เราต้องการความมั่นคงด้วยการหันหลังมามองสังคมบ้าง เป็นสิ่งที่ดี เพราะเราทำแล้วไม่ได้เสียอะไร ไม่ได้เสียเงินออกแรงอย่างเดียว แต่สังคมและเยาวชนภาคใต้ได้ประโยชน์”

บริษัท เบสท์โฟร์มีเดีย จำกัด จึงร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ "สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาว" ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติในด้าน ต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชนในสามจังหวัดภาคใต้ แม้ภาครัฐจะให้ความสำคัญและเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ภาคเอกชนก็ควรมีส่วนร่วมด้วย

นายกำพล มหานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์โฟร์มีเดีย เจ้าของความคิดริเริ่มจัดทำโครงการนี้กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและแบบอย่างที่ดี จึงอยากส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แสดงออกด้วยวิธีที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ลดช่องว่างทางสังคมและศาสนา โดยเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่จูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและส่งมอมเมา ยั่วยุต่างๆ ได้ รวมทั้งวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการหารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนให้เกิด “ภูมิคุ้มกัน” ต่อเยาวชนและสังคมโดยรวม


 

โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาว” ครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งประสบความสำเร็จค่อนข้างดี มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และผู้ชนะในปีก่อนก็ได้มีโอกาสเดินเข้าสู่เส้นทางของอาชีพนักร้องตามความฝัน

ส่วนปีนี้การประกวดการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเพื่อชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี นั้นได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2551 และให้คณะกรรมการคัดเลือกรอบแรกให้เหลือวงดนตรีประมาณ 20 วง ซึ่งขณะนี้ได้รายชื่อผู้เข้ารอบเรียบร้อยแล้ว และมีการแสดงของวงดนตรีที่เข้ารอบไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยจะมีการคัดเลือกเพื่อให้เหลือวงดนตรีประมาณ 10 วง และมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อในวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าลีการ์เด้นส์ ห้องแกรนด์บอลลูน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานมากมาย

ปรากฏว่า ผลการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันระหว่าง 10 วงนั้น รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ วง "Aloevera" จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จ.สงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วง "The Humble" โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วง "จินตนาการ Junior" จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา และรางวัลชมเชย วง "Oh! My God" โรงเรียนอุดมศึกษาพาณิชยการ จ.สงขลา งานนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดต่างรู้สึกดีใจกันอย่างมาก


 

น้องๆ ตัวแทนวง "Aloevera" ผู้ชนะเลิศในปีนี้บอกว่า สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกตื้นตันใจและดีใจมากที่ได้รับชัยชนะ เพราะได้ใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ 1 เดือนเต็ม บางทีต้องนอนพักที่โรงเรียนกันเลยทีเดียว และกิจกรรมครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้ฝึกทักษะการอยู่รวมกันในสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้จัดขึ้นทุกปี

ด้านกำพลระบุว่า บริษัทได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและสังคมทางภาคใต้ เป็นปีที่ 2 โดยปีก่อนมีรายได้เหลือจากสปอนเซอร์ก็นำไปให้สวนสัตว์สงขลา เพราะได้รับงบค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูสัตว์ ส่วนปีนี้ขยายวงกว้างออกไป เนื่องจากต้องการมีส่วนร่วมช่วยเหลือเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ กำลังมีปัญหา จึงดึงผู้สนับสนุนรายการมาร่วมออกบูธและจัดกิจกรรมภายในงานมากมาย โดยตั้งใจจะทำโครงการดีๆ มีประโยชน์เช่นนี้ต่อเนื่องไปทุกปี

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท