งานแถลงข่าว ย้อนกลับ
1 ทศวรรษ สวนสัตว์สงขลา
19 พ.ย. 2558

ชื่องาน :1 ทศวรรษ สวนสัตว์สงขลา
ลักษณะงาน :จัดงานขึ้นเพื่อย้อนรำลึกถึง อดีตของสวนสัตว์และปัจจุบันของสวนสัตวสงขลา
เวลา และ สถานที่ :    วันที่ 3-5 ตุลาคม 2551
เวลา 9.00 - 17.00 น.
ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา    

วัตถุประสงค์ :    
1.ย้อนรำลึกในการก่อตั้งสวนสัตว์สงขลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.เสริมสร้างรายได้ให้กับสวนสัตว์สงขลา
3.เพื่อเผยแพร่พันธกิจและประชาสัมพันธ์สวนสัตว์สงขลา
4.เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีของสวนสัตว์สงขลากับองกรณ์อื่นๆ
5.รายได้จากกาจัดงานส่วหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการฝึกเยาวชนต่อ

ผู้เข้าร่วมงาน:    จำนวน 4000 ท่าน ต่อวัน
ผู้มีเกียรติภายในงาน :    พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 1 ทศวรรษ
เป็นต้น

วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท