งานแถลงข่าว ย้อนกลับ
งานแถลงข่าวให้บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด
19 พ.ย. 2558

บริษัท  ยูโรเดคคอร์  จำกัด

โดยให้ทางบริษัท เบสท์ โฟร์ มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเชิญสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ และนิตยาสาร ที่เกี่ยวข้อง ทั้งรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปักษ์ ดังนี้

 

-   ทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนทั้งหมด        20        สำนักพิมพ์

-   สื่อมวลชนที่มาร่วมงานแถลงข่าว         15               “

-   งานแถลงข่าวที่ลงหนังสือพิมพ์               8               “            (ดังนี้)

 

  1. หนังสือพิมพ์แนวหน้า คอลัมน์ เศรษฐกิจ  หน้าที่ 10 ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม 2554
  2. หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์ เศรษฐกิจ  หน้าที่ 7 ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม 2554
  3. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์ เศรษฐกิจ  หน้าที่ 11 ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม 2554
  4. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ อสังหาริมทรัพย์ หน้าที่ 27 ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2554
  5. หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์ เศรษฐกิจ  หน้าที่ 7 ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2554
  6. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ สังคมธุรกิจ  หน้าที่ 32 ฉบับวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2555
  7. หนังสือพิมพ์อปท.นิวส์ คอลัมน์ เศรษฐกิจชุมชน  หน้าที่ 15 ฉบับวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2555
  8. หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย คอลัมน์ เศรษฐกิจ-เกษตร  หน้าที่ 11 ฉบับวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2555
วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท