19 พ.ย. 2558
โครงการสัมมนา เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสของผู้ประกอบการไทย ความเป็นมา มูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้มีความรู้ก้าวทันกับการเปลี่ย...
19 พ.ย. 2558
ชื่อโครงการ ที่ดินเกษตรกรรมเพื่อพืชเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ - สร้างแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินประเภทที่ดินว่าง / เกษตรกรรม - เพิ่มเครื่องมือในการขายทรัพย์เฉพาะประเภทที่ดินเปล่า / เกษตรกรรมให้มีสภาพคล่องในการจำหน่าย กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มเกษตรกรร...
19 พ.ย. 2558
โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 9” High School Band Contest 2015 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ลักษณะของโครงการ จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ พลเอก เปร...
19 พ.ย. 2558
โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 8” High School Band Contest 2014 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ลักษณะของโครงการ จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลของฯพณฯ พลเอก เปรม ...
19 พ.ย. 2558
ชื่องาน : โครงการมหามงคลครองราชย์ 60 ปีหนังสือดี “ชีวิตสมถะ” “พรจิตรดา” 1.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในรายการสถานีสนามเป้า ในวันที่13-16 และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 2. จัดให้มีการสัมภาษณ์สดประชาสัมพันธ์โครงการ ออกอากาศในรายการ BUSINESS LIN...
19 พ.ย. 2558
วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีลักษณะของนวัตกรรมที่เด่นชัดและก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐ...
วิดีโอล่าสุด
กลุ่มลูกค้าของบริษัท